உங்கள் மகளுக்கு மாதவிடாய் பற்றி எப்படி கற்பிப்பது?

பெண்களுக்கு மாதவிடாய் என்பது ஒரு இயற்கையான நிகழ்வு, ஆனால் மக்கள் அதைப் பற்றி வெளிப்படையாகப் பேசத் தயங்குகிறார்கள். சரியான தகவல்கள் இல்லாததால் நமது மகள்கள் மாதவிடாய் துவங்கும்போது

Read more

குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து பற்றிய ருஜுதா திவேக்கரின் குறிப்புகள்

இந்தியக் குழந்தைகள்  43 சதவிகிதம் குறைவான எடையுடன் இருக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? மாறாக, அனைத்து வளரும் நாடுகளிலும் இந்தியாவில்தான் அதிக சதவிகிதம் பருமனான குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள்!

Read more

உங்கள் மகள்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டிய ஐந்து வாழ்க்கைப்பாடங்கள்

உங்கள் மகள் எப்போதும் நலமாக இருக்க,  ஒரு தாயாக, அவர்களுடன் சரியான பதத்தில் உரையாடுவதும், சரியான முறையில் உணர்ச்சிகளை வெளிக்காட்டுவதும் அவசியமாகிறது.  உங்கள் மகள், இந்த உலகத்தில்

Read more