பெண்களின் உடல் எடை திடீரெனக் அதிகரித்து போவதற்கான எட்டு காரணங்கள்

நாம் எல்லோருமே ஆரோக்கியமாக இருக்கவும், உடல்  கட்டுக்கோப்பாக இருக்கவும் விரும்புவோம். இது நாம் உடல் ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் நன்றாக இருப்பதற்கு அவசியமாகிறது.  குறிப்பாக, பெண்கள் தங்கள் உடல்

Read more

உங்கள் கைகள் ஒல்லியாகத் தெரிய ஐந்து வழிகள்

நாம் சிறிது குண்டாக இருக்கும் போது, நமது தோற்றம் குறித்த கவலை நமக்கு வருமது இயல்பு.  குளிர்காலத்தில், உடலை முழுவதுமாக மூடும் ஸ்வெட்டர், கோட்ஸ் போன்றவற்றை உபயோகிப்பதால்,

Read more