பெண்கள் கவனிக்கத்தவறிவிடும், மார்பக புற்று நோய்க்கான ஏழு முன்னெச்சரிக்கை அறிகுறிகள்:

மார்பகப்பகுதிகளில் உள்ள அணுக்களின் வளர்ச்சியால், மார்பகப் புற்றுநோய் உண்டாகிறது.  இந்த உபரி அணுக்கள் ஒன்றிணைந்து கட்டியாக உருவாகின்றன. இது உடலின் இதர பாகங்களுக்கு பரவும் அபாயம் உள்ளது.

Read more