Pranali Deshmukh food blogger

Pranali Deshmukh

BetterButter प्रशंसक

On BetterButter since 23rd September 2017

जीवन आणि जेवण दोन्हीमध्ये कधी तिखट कधी गोड कधी .... आंबट तर कधी तुरट ह्या चवि पंचेंद्रियांना तृप्त करतात ....जीवनाचाही तसच आहे .तिखट... गोड जीवनाची मजाच काही और असते . खट्टा मिठा चालायचच.....