ஒவ்வொரு நிலைமைக்கும் ஏற்ற சரியான தேநீர்

ஒரு சரியான, சூடான தேநீரால் சரி படுத்த முடியாதது எதுவும் இல்லை! எப்பொழுதும் அருந்தும் சாதாராண தேநீரை விட, மூலிகை தேநீர் வகைகள் பிரசித்தி பெற்று வரும்

Read more

மூட்டு வலிக்கான 5 பயனுள்ள வீட்டு சிகிச்சை முறைகள்

நடுத்தர வயதில் ஒருவரால் எந்த வலியுமின்றி, யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் நடக்க முடிகிறதென்றால் அவர் நிஜமாகவே பாக்கியசாலி எனலாம். மூட்டு வலி நம் வாழ்வை பரிதாபமிக்கதாக்கும் பொழுது

Read more