காதுகளில் சீழ் வடிவதற்கு சாத்தியமான காரணங்கள்

காதுகளிலிருந்து வெளிவரும் ஒரு வித திரவம் அல்லது நீர்  அல்லது சீழ் ஆகியவற்றை காதில் சீழ் வடிதல் என்றும் மருத்துவ வார்த்தையில் “ ஓடோரியா’ என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

Read more

வெள்ளைபடுதல் நோயை குணமாக்க வீட்டு வைத்தியம்

பெரும்பாலான பெண்கள் இந்த வெள்ளைபடுதல் பிரச்னையால் அவதிப்படுகிறார்கள். பெண்ணின் பிறப்புறுப்பிலிருந்து வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிறத்தில் சுரக்கும் திரவம் எல்லா சமயங்களிலும்  கேடு விளைவிப்பது அல்ல. சில

Read more