கீல்வாதம் எனப்படும் மூட்டுவீக்க வலிக்கு நிவாரணம் தரும் ஐந்து வகை உணவுகள்

கீல்வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மூட்டுவலி மற்றும் வீக்கத்தினால் அதிகம் அவதிப்படுவார்கள்.  குறிப்பிட்ட சில உணவுகள், கீல்வாதம் சம்பந்தப்பட்ட வலிகளையும், வீக்கத்தையும் குறைக்க உதவுகிறது.  கீல்வாதம் பாதிக்கப்பட்டவர்களில், இருபத்து நான்கு

Read more