30 வயதை கடந்த ஒவ்வொரு பெண்ணும் கடைபிடிக்கவேண்டிய சரும பராமரிப்பிற்கான 5 வழிமுறைகள்

ஒளிரும் சருமத்திற்காக ஏங்காத பெண்களே கிடையாது. இளமையில் இயற்கையாகவே நம் சருமம் அழகாகவும், மினுமினுப்புடனும் இருக்கிறது. ஆனால், 30 வயதை கடந்துவிட்டால் சருமத்தில் ஏற்படும் சேதங்களை தடுத்து,

Read more