9 புதிய வடிவங்களில் தங்க நெக்லஸ்கள்

சிவப்புப் புடவையில், ஜொலிக்கும் தங்க ஆபரணங்களைச் சூடி, வெள்ளை யானை படையுடன் தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் லட்சுமி தேவி ஒவ்வொரு இந்து குடும்பத்தின் அங்கமாகும். தரத்திற்கும் செல்வத்திற்கும்

Read more