ஒரு செம்பு கிண்ணத்தில் தண்ணீர் குடிப்பதால் என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

ஒரு செம்பு கிண்ணத்தில் தண்ணீர் குடிப்பது நீண்ட கால பழக்க வழக்கமாக உள்ளது என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ஆனால், இன்றைய யூவி பில்டர்ஸ் மற்றும் ஆர்ஓ பூரிபையர்ஸ் காலத்தில், மக்களை

Read more

கீல்வாதம் எனப்படும் மூட்டுவீக்க வலிக்கு நிவாரணம் தரும் ஐந்து வகை உணவுகள்

கீல்வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மூட்டுவலி மற்றும் வீக்கத்தினால் அதிகம் அவதிப்படுவார்கள்.  குறிப்பிட்ட சில உணவுகள், கீல்வாதம் சம்பந்தப்பட்ட வலிகளையும், வீக்கத்தையும் குறைக்க உதவுகிறது.  கீல்வாதம் பாதிக்கப்பட்டவர்களில், இருபத்து நான்கு

Read more