உங்களுக்கு உயர் இரத்த கொதிப்பு இருந்தால், இந்த உணவுகளில் இருந்து விலகி இருங்கள்!

இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறையின் கசப்பான உண்மை என்னவென்றால் உயர் இரத்த கொதிப்பு நிகழ்வுதான். இது முக்கியமாக ஒரு ஒழுங்கற்ற மற்றும் சமநிலை இல்லாத வாழ்க்கை பாணியினால்தான்

Read more

குறைவான இரத்த அழுத்தத்திற்கான அறிகுறிகள் மற்றும் சமாளிக்கும் வழிமுறைகள்

இரத்த குழாய்களுக்குள் பாய, அதிலிருந்து வெளியேறி உடல் முழுவதும் செல்ல  இரண்டிற்கும் இரத்தத்திற்கு ஒருவகை அழுத்தம் தேவைப்படுகிறது. அந்த வேலையை செய்ய தேவையான அளவு அழுத்தம் இல்லாத

Read more