ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் /எலும்பு தேய்மான நோய்க்கான காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகள்

இக்காலத்தில், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் என்னும் நோய் வயது வந்தவர்கள், நடுத்தர வயதினர், வயதானவர்கள் என அனைத்து தரப்பட்டவர்களிடமும் மிக பொதுவாக காணப்படும் ஒரு கோளாறாகி விட்டது. ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் என்பது

Read more