உங்களுக்கு உயர் இரத்த கொதிப்பு இருந்தால், இந்த உணவுகளில் இருந்து விலகி இருங்கள்!

இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறையின் கசப்பான உண்மை என்னவென்றால் உயர் இரத்த கொதிப்பு நிகழ்வுதான். இது முக்கியமாக ஒரு ஒழுங்கற்ற மற்றும் சமநிலை இல்லாத வாழ்க்கை பாணியினால்தான்

Read more

உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கான அறிகுறிகள் மற்றும் சமாளிக்கும் வழிமுறைகள்

ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளவுக்கு மீறி இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கும் சமயம், இரத்த அழுத்ததுக்கான அறிகுறிகள் வெளியே தெரிய வரும். இரத்தம் நம் உடல் முழுவதற்கும் பரவுவதற்கு ஒரு

Read more