கண்டிப்பாக தெரிய வேண்டிய ஹைப்போதைராய்டிசம் அறிகுறிகள்

இக்காலத்தில், ஹைப்போதைராய்டிசம் ஒரு சாதாரண பிரச்சனை ஆகிவிட்டது. இது எல்லா வயதுடையவர்களிடமும் காணப்படுகிறது, குழந்தைகள் உட்பட. கழுத்தின் அடியில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய சுரப்பி தைரொய்ட். இந்த

Read more

மாதவிடாய் சமயத்தில் உண்ண வேண்டிய 8  உணவுகள்

மாதவிடாய் சமயங்களில் மனசஞ்சலங்கள், அதிக ரத்தப்போக்கு, தசை பிடிப்பு, வயிற்று வலி போன்ற எண்ணற்ற பிரச்னைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால், அந்நாட்களை கடப்பது ஒரு பெரும் சவாலாக உள்ளது.

Read more