குறட்டையை தவிர்ப்பது எப்படி?

குறட்டை தனக்கு மட்டுமல்லாமல், அறையில் தூங்கும் மற்றவர்களின் தூக்கத்தையும் கெடுக்கும். தூங்கும் பொழுது காற்று மூக்கு மற்றும் தொண்டையின் வழியே சுலபமாக செல்ல இயலாத பொழுது குறட்டை

Read more