முகப் பருக்களை இயற்கையாக குணப்படுத்துவது எப்படி என்று கூறுகிறார் ஷானாஸ் ஹுசைன் !

பெண்களுக்கு மிகவும் எரிச்சலூட்டும் ஒரு விஷயம் முகப் பருக்கள் ஆகும். உங்களுக்கு அதில் உடன்பாடில்லை என்றால், தங்களுக்கு பிடித்த சாக்லேட் சாப்பிடுவதற்கு முன் ஒன்றிற்கு இரண்டு முறை

Read more

முகத்தில் தென்படும் துளைகளை  நீக்க உதவும் ஆறுவகை வீட்டுவைத்தியமுறைகள்  

முகத்தின் தசைகள் சுவாசிப்பதற்கு இந்த துளைகள் உதவுகின்றன.  தினசரி, மாசு மற்றும் சூழ்நிலையில் படியும் தூசுகளால், முகத்திலுள்ள  இந்தத்துளைகள் பெரிதாகி வெளியே தெரிகின்றன எண்ணை வடியும் முக

Read more