உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கான அறிகுறிகள் மற்றும் சமாளிக்கும் வழிமுறைகள்

ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளவுக்கு மீறி இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கும் சமயம், இரத்த அழுத்ததுக்கான அறிகுறிகள் வெளியே தெரிய வரும். இரத்தம் நம் உடல் முழுவதற்கும் பரவுவதற்கு ஒரு

Read more