ஹைப்பர் தைராய்டின் காரணங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் என்ன?

ஹைப்பர் தைராய்டிசம் என்றால் என்ன? தைராய்டு சுரப்பியானது அதிகப்படியான தைராய்டு ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்யும் நிலையில் அமைந்துள்ளது. தைராய்டு சுரப்பி என்பது கழுத்து அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள பட்டாம்பூச்சி

Read more

தைராய்ட் உள்ளவர்கள் செய்யக்கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவைகள்

தைராய்ட் சுரப்பிகளில் பழுது ஏற்பட்டால், தைராய்ட் நோய் ஏற்படும்.  தைராய்ட் சுரப்பிகள்தான், உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை தீர்மானிக்கிறது. எனவே, தைராய்ட் நோய் உள்ளவர்களுக்கு, மனச்சோர்வு, தலைமுடி உதிர்தல்,

Read more