ஒரு செம்பு கிண்ணத்தில் தண்ணீர் குடிப்பதால் என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

ஒரு செம்பு கிண்ணத்தில் தண்ணீர் குடிப்பது நீண்ட கால பழக்க வழக்கமாக உள்ளது என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ஆனால், இன்றைய யூவி பில்டர்ஸ் மற்றும் ஆர்ஓ பூரிபையர்ஸ் காலத்தில், மக்களை

Read more

உங்களுக்கு மூட்டழற்சி(ஆர்த்ரிடிஸ்) இருக்கும் எனில் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டிய பத்து உணவுகள்

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மூட்டுகளில் வலியையும் மற்றும் விறைப்புத் தன்மையையும் விளைவிக்கும் வீக்கம் தரக்கூடிய குணாதிசயம் கொண்ட நோய் மூட்டழற்சி(ஆர்த்ரிடிஸ்) அது வயதாகும்போது அதிகரிக்கும். நிலைமை

Read more