குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து பற்றிய ருஜுதா திவேக்கரின் குறிப்புகள்

இந்தியக் குழந்தைகள்  43 சதவிகிதம் குறைவான எடையுடன் இருக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? மாறாக, அனைத்து வளரும் நாடுகளிலும் இந்தியாவில்தான் அதிக சதவிகிதம் பருமனான குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள்!

Read more

ஒவ்வொரு குழந்தையின் உணவுப்பழக்கத்திலும் சேர்க்கவேண்டிய 5 அத்தியாவசிய உணவுப்பொருள்கள்

ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் சமச்சீர் உணவு தர வேண்டும் என்பது அணைத்து பெற்றோர்களுக்கும் தெரியும். தங்கள் குழந்தைக்கு சத்தான உணவு தருவதை ஒரு கொள்கையாக வைத்துள்ளனர். குழந்தைகள் வளரும்

Read more