உதட்டுச்சாயம் பூசுவது எப்படி – ஒரு பயிற்சி

உண்மையாக சொல்லப் போனால் பெண்கள் உதடுகளில் சாயம் பூசுவது வெகு காலமாகவே பழக்கத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறது. உதட்டுச்சாயம் பூசாமல் ஒரு பெண்ணின் ஒப்பனை முழுமை பெறுவதில்லை. இபோழுதெல்லாம்,

Read more

உங்கள் முகப்பூச்சுக்களை நீக்குவதற்கான ஐந்து எளிய வழிகள்

ஒரு விருந்துக்கு சென்றுவிட்டு வந்த பிறகு, நாம் செய்யும் கடைசி வேலை, நமது முகப்பூச்சுக்களை நீக்குவதாகும்.  இது ஒரு சிக்கலான விஷயமாகும்.  முகப்பூச்சுக்கலவையில் ஒவ்வொன்றாக நீக்குவதற்கு, நமது

Read more