சில உணவுகளை சாப்பிடுவதற்கு சிறந்த நேரமும் மோசமான நேரமும்

உங்கள் எடை குறைப்பு நடைமுறைக்கு சரியான உணவு சாப்பிடுவது முக்கிய பங்களிக்கிறது. ஆனால், சரியான நேரத்தில் சரியான உணவு சாப்பிடுவதை நம்மில் பெரும்பாலானோர் ஏனோ அலட்சியம் செய்கிறோம்.

Read more

மறுபடி சுட வைக்க கூடாத 6 உணவு பொருட்கள்

நம்மில் அனைவருக்கும் உணவை பதப்படுத்தி, தேவை படும் நேரத்தில் சூடு படுத்திக் கொள்ளும் பழக்கம் இருக்கும். இந்த பழக்கம் எவ்வளவு சுலபமாக இருந்தாலும், சில உணவு பொருட்கள்

Read more