உங்கள் ஆரோக்கியத்தைப் பற்றி உங்கள் முடி என்ன சொல்கிறது?

நல்ல முடியின் முக்கியத்துவத்தை தீர்மானிக்கும் உண்மை என்னவென்றால் நீண்ட, மின்னும் கூந்தல்கள் உங்கள் தனித்தன்மையை ஒளிரச் செய்யும் மேலும் உங்களை இளமையாக காண்பிக்க வைக்கும். மேலும், உங்கள்

Read more

இளம்பருவத்திலேயே ஏற்படும் இளநரையைத் தடுக்க ஆறு எளிய வழிகள்

“இளவயதினருக்கு தலையில் ஒரன்றிரண்டு வெள்ளை முடி இருந்தால், அவர்களை தாத்தா-பாட்டி மிகவும் நேசிக்கிறார்கள் என்று பொருள்”  என்று ஊரில் சொல்லக் கேட்டிருப்பீர்கள். இருபது-முப்பது வயதிற்குள் வெள்ளைமுடி ஒன்றிரண்டு

Read more