எப்பொழுதும் பின்பற்றக்கூடாத எடைக்குறைப்பு முறைகள்

எடை குறைக்க வேண்டும் என்ற தாகத்தில் பெண்கள் பலதரப்பட்ட உத்திகளான, டயட்டில் இருத்தல், எண்ணெய் குடித்தல், மூக்கில் கிளிப் போடுதல், சமைக்கும் பொழுது இயற்கை இனிப்புகளை சேர்த்துக்

Read more

நீங்கள் புறக்கணிக்க கூடாத மலேரியா நோய்க்கான காரணங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்

பிளாஸ்மோடியம் என்னும் ஒட்டுண்ணியுடைய கொசு மூலம் பரவும் தொற்று நோய் மலேரியா ஆகும். இந்த கொசு ஒருவரை கடிக்கும் பொழுது, அதனிடம் உள்ள ஒட்டுண்ணியை, அவரின் கல்லீரலுக்குள்

Read more