நீங்கள் புறக்கணிக்க கூடாத மலேரியா நோய்க்கான காரணங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்

பிளாஸ்மோடியம் என்னும் ஒட்டுண்ணியுடைய கொசு மூலம் பரவும் தொற்று நோய் மலேரியா ஆகும். இந்த கொசு ஒருவரை கடிக்கும் பொழுது, அதனிடம் உள்ள ஒட்டுண்ணியை, அவரின் கல்லீரலுக்குள்

Read more

பருவமழைக் காலங்களில் ஏற்படும் தொற்று நோய்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்வது எப்படி?

மழை நீரில் குளித்து புதியதாய் தோற்றமளிக்கும் பச்சை மரங்கள், சாலைகள், சுத்தமான , வருடும் காற்று இவற்றுடன் கூடிய பருவமழைகாலம் நமக்கு கோடை வெப்பத்திற்கு பின் வரும்

Read more