டெங்குவிலிருந்து உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படி என்று ருஜுதா திவேகர் அளிக்கும் டிப்ஸ்கள்

மழைக்காலம் தொடங்கும் நேரமாதலால் பலவகையான நோய்களும், வைரல் தொற்றுகளும் நம்மை பாதிக்கும் ஆபத்து உள்ளது. கொசுக்கடியால் ஏற்படும் ஒரு ஆபத்தான நோய் டெங்கு ஆகும். டெங்குவை நோய்க்கு

Read more

டெங்கு நோய்க்கான நீங்கள் தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டிய அறிகுறிகள்

கொசுவினால் பரவும் நோயான டெங்கு ஏடிஸ் எனப்படும் கொசுவினால் ஏற்படுகிறது. அதிகமாக பரவக் கூடிய இந்த நோய் உலக அளவில் 100 நாடுகளில் காணப்படுகிறது. இதை ஆரம்ப

Read more

நீங்கள் புறக்கணிக்க கூடாத மலேரியா நோய்க்கான காரணங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்

பிளாஸ்மோடியம் என்னும் ஒட்டுண்ணியுடைய கொசு மூலம் பரவும் தொற்று நோய் மலேரியா ஆகும். இந்த கொசு ஒருவரை கடிக்கும் பொழுது, அதனிடம் உள்ள ஒட்டுண்ணியை, அவரின் கல்லீரலுக்குள்

Read more