டெங்குவிலிருந்து உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படி என்று ருஜுதா திவேகர் அளிக்கும் டிப்ஸ்கள்

மழைக்காலம் தொடங்கும் நேரமாதலால் பலவகையான நோய்களும், வைரல் தொற்றுகளும் நம்மை பாதிக்கும் ஆபத்து உள்ளது. கொசுக்கடியால் ஏற்படும் ஒரு ஆபத்தான நோய் டெங்கு ஆகும். டெங்குவை நோய்க்கு

Read more

சிக்கன்குனியாவிற்கான காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் தற்காப்பு முறைகள்

மழைக்காலங்களில், பொதுவாக பரவும் நோய் சிக்கன்குனியா ஆகும். டெங்கு, மலேரியா போல் இதுவும் தேங்கிய மழைநீரில் இனப்பெருக்கம் செய்யும் கொசுக்களால் உண்டாகிறது. மாடா ஆடிஸ் என்னும் கொசுவால்

Read more