சிக்கன்குனியாவிற்கான காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் தற்காப்பு முறைகள்

மழைக்காலங்களில், பொதுவாக பரவும் நோய் சிக்கன்குனியா ஆகும். டெங்கு, மலேரியா போல் இதுவும் தேங்கிய மழைநீரில் இனப்பெருக்கம் செய்யும் கொசுக்களால் உண்டாகிறது. மாடா ஆடிஸ் என்னும் கொசுவால்

Read more

பருவமழைக் காலங்களில் ஏற்படும் தொற்று நோய்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்வது எப்படி?

மழை நீரில் குளித்து புதியதாய் தோற்றமளிக்கும் பச்சை மரங்கள், சாலைகள், சுத்தமான , வருடும் காற்று இவற்றுடன் கூடிய பருவமழைகாலம் நமக்கு கோடை வெப்பத்திற்கு பின் வரும்

Read more