இந்த இயற்கையான வலி நிவாரணிகள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?

இயற்கை தன் ஆற்றலாலேயே தான் இயங்க வல்லது. தன்னையும், மனித இனத்தையும் இயக்கக் கூடிய சக்தி கொண்டது இயற்கை. இயற்கையின் பரிசான செடிகள், மரங்கள், மூலிகைகள், பழங்கள்

Read more

சிறுநீர் கழிப்பதை நீங்கள் ஏன் கட்டுப்படுத்தக் கூடாது?

நீங்கள் கழிப்பிடத்திற்கு அடிக்கடி போகத்தான் வேண்டும்! சிறுநீர்ப்பை சிறுநீரால் பாதி-நிரம்பியதும், அது மூளைக்கு ஒரு சிக்னல் அனுப்பி விடும். மூளை சிறுநீர்ப்பையிடம் சிறுநீர் கழிக்கும் உந்துதலை கட்டுப்படுத்த கூறும்போது,

Read more

சிறுநீர் தொற்றைத் தவிர்க்க மற்றும் குணப்படுத்த 10 வீட்டு முறைகள்

சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்ற உந்துதலில் உட்காருகிறீர்கள். ஆனால் சிறுநீர் கழிக்க முடியவில்லை. சிறிது அளவு கழித்தாலும், நெருப்பாய் எரிகிறது. இது தன சிறுநீர் தொற்றின் அறிகுறி.

Read more